Energy Logo

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Energy Logo

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εξαλείψτε τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας σας με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και εξοικονομείστε άμεσα ενέργεια και χρήματα.

Εκατοντάδες ιδιοκτήτες εμπιστεύτηκαν την εταιρία μας για την προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων Net Metering και Net Billing στα υποστατικά τους.

Ο ποιοτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, η τεχνογνωσία και το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, καθιστούν την Polar Energy μια σίγουρη και αξιόπιστη επιλογή για να εξαλείψετε τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας ή της επιχείρησης σας.

Συμπληρώστε την φόρμα και πάρτε την προσφορά μας στο email σας.

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα μετατρέπουν απευθείας το ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών ή να αποθηκευθεί και να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Παράγουν φτηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, είναι αθόρυβα και δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. 

Τα ψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας που υπάρχουν στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του κόστους των ΦΒ συστημάτων, επιβάλλουν την πλήρη αξιοποίησή τους ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού και η χώρα μας να καταστεί λιγότερη εξαρτημένη από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών

Πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να αποτελέσουν ιδανική λύση για την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας σύγχρονης κοινωνίας, σε θέματα εξασφάλισης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς εμφανίζουν τα εξής βασικά πλεονεκτήματα:

  1. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Με την χρήση της ηλιακής ενέργειας, που αποτελεί μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αντί της χρήσης συμβατικών καυσίμων, μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλων βλαβερών ρύπων που απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

  2. Αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού και έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (μέχρι και 30 χρόνια).

  3. Η λειτουργία τους είναι αθόρυβη.

  4. Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, καθώς ένας περιοδικός έλεγχος των καλωδίων και ένας καθαρισμός των επιφανειών τους είναι αρκετός για να παραμείνουν σε αποδοτική κατάσταση για πολλά χρόνια.

  5. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μικρών τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι απώλειες που εμφανίζονται κατά τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρισμού και εξοικονομείται το κόστος για τη δημιουργία νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές, που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού.

  6. Έχουν μέγιστη παράγωγη την περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) βοηθώντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και την αποφυγή εμφάνισης πιθανότητας διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (black-out).

Τι είναι το net metering;

Το Net Metering (ΝΕΜ) είναι ένας μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού που το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους ηλεκτρισμό που παράγεται επιτόπου από το δικό τους ΦΒ σύστημα (μέχρι 10kWp) και να πληρώνουν μόνο για την καθαρή ποσότητα ηλεκτρισμού που παίρνουν από το δίκτυο. Οποιοδήποτε περίσσευμα από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες του κτηρίου, διοχετεύεται αυτόματα στο δίκτυο για να χρησιμοποιηθεί αργότερα π.χ. κατά τη διάρκεια της νύκτας, όταν το ΦΒ σύστημα δεν παράγει ηλεκτρισμό.

Σχέδια χορηγιών και καθεστώτα στήριξης

Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται σχέδια παροχής χορηγιών για τις ακόλουθες κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων:

  • Μικρά Φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο (net-metering & net-billing)
  • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα (μη ενωμένα με το δίχτυο)
  • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα για άντληση νερού
  • Μεγάλα Εμπορικά Φωτοβολταϊκά συστήματα

Μερικά από τα έργα μας

Θα θέλατε να μιλήσετε με έναν ειδικό?

Αν χρειάζεστε βοήθεια και θέλετε να μιλήσετε με κάποιο από την ομάδα της PolartHousing, απλά επικοινωνήστε μαζί μας.
Η εξυπηρέτηση σας είναι προτεραιότητα για μας!

Compare listings

Compare

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και πάρτε την προσφορά μας στο email σας. 

Πατήστε στο κόκκινο κουμπί κάτω από την φόρμα, βρείτε τις συντεταγμένες της οροφής του σπιτιού σας στο Google Maps και αντιγράψτε τις στο πιο κάτω πεδίο. Θα υπολογίσουμε τα τετραγωνικά της οροφής ώστε η προσφορά μας να είναι αντιπροσωπευτική των δεδομένων της κατοικίας σας.